, ,

SELECCIÓN DE PERSOAL. TÉCNICO/A AUX. DE BIBLIOTECA. Actualización 13.10.21

 

Obxecto: Selección dunha persona para posto de técnico auxiliar de biblioteca.
Bases da convocatoriaSede electrónica Concello de Muxía
Actualización 8/10/2021: Resultados da fase de oposición
Actualización 13/10/2021: Resultados fase concurso

De acordo co establecido nas bases do proceso selectivo queda convocado/a para a realización da proba de galego, para o luns, día 11 de outubro, as 10:00 horas no Concello de Muxía o/a aspirante con DNI:

***13387A

 

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro de anuncios  e na páxina web www.concellomuxia.com.