Plenos do Concello de Muxía, ordenados por orde de último celebrado cara atrás no tempo: