Ruta das aves Agra de Nemiña e Ría de Lires

Powered by Wikiloc

Itinerario de gran beleza paisaxística, que nos conducirá polas campiñas e a paisaxe litoral da enseada de Nemiña. Praias, sistemas dunares, esteiros, acantilados e mosaicos agro-pastorais, danlle acubillo a unha rica comunidade ornítica, con grandes continxentes de aves acuáticas e mariñas e unha heteroxénea mostra das pertencentes a medios terrestres abertos, tales como as ligadas a terreos agrícolas, pasteiros e áreas de matogueiras. Ademais, a estratéxica situación xeográfica e as adecuadas características ambientais que reúne a zona, convértena nun enclave ideal para os buscadores de rarezas e aves escasas.

 • Ruta circular a pé.
 • Traxecto:
  • Nemiña.
  • Talón.
  • Praia de Nemiña.
  • Ría de Lires.
  • Vilela de Nemiña.
  • Nemiña.
 • Lonxitude:
  • 8 quilómetros.
 • Dificultade:
  • Baixa.
 • Duración:
  • De 3 a 4 horas.
 • Punto de inicio e de chegada: Nemiña.