Selección Socorrista. Programa de Coorperación

ACTUALIZACIÓN 04/07/2023
Publicados os resultados do proceso selectivo

ACTUALIZACIÓN 30/06/2023

Lista de candidatos admitidos ao proceso selectivo de SOCORRISTAS, para a contratación con carácter temporal de un socorrista durante 2 meses a xornada completa:

Admitidos:

  • GOMEZ TOBA, P
  • PAZ LUACES, S
  • VILLAVERDE AMEIJEIRAS, D

Convócase aos candidatos para a fase de oposición o martes día 4 de xullo ás 9:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello.

MAIS INFORMACIÓN: Taboleiro electrónico


ACTUALIZACIÓN 28/06/2023

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Publico de Emprego de Cee para a contratación de 1 socorrista, a relación de candidatos/as remitida pola oficina de emprego (Oferta 12-2023-7269) é a seguinte:

  • GOMEZ TOBA, P
  • PAZ LUACES, S
  • VILLAVERDE AMEIJEIRAS, D

Segundo se establece na base cuarta das bases da convocatoria, unha vez remitidos os candidatos/as polo Servizo Público de Emprego, os candidatos/as presentarán instancias a través da Sede Electrónica ou no rexistro xeral do Concello achegando a documentación establecida nas bases de convocatoria (DNI, documento acreditativo da inscrición Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia, xustificantes dos méritos, e Celga 2)

O prazo de presentación de instancias remata o día 30 de xuño ás 13:30 horas.

modelo-instancia-socorrista


Obxecto: Selección dunha persona para posto de socorrista

A admisión de candidatos coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego.