PROGRAMA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS

#Prácticas remuneradas non laborais en concellos. Programa “Xuventude Con talento” para mocidade inscrita en Garantía Xuvenil, 5 prazas en Muxía.
#Bolsa de 630 € mensuais, máis 100 € para persoas con discapacidade e 100 € para desprazamento a outro concello.
#Requisitos: 18 anos cumpridos, empadroamento en Galicia dun ano ou máis e inscrición en Garantía Xuvenil en Galicia.
• 3 meses, 5 horas/día, 4 días/semana.
• Sectores:
1. Tecnoloxías da información e comunicación,
2. Calidade de vida e benestar
3. Téxtil/moda-artesanía.
• Inclúe actividades formativas, asesoramento personalizado, visitas a empresas e Orientación laboral.
#INSCRICIÓN nos Concellos participantes, ata o 30/08/23, pero antes en https://forms.gle/2NqKp84rhGXehzA1A .
Máis #información: nos concellos participantes.