Selección de dúas persoas para nomeamento como funcionarios/as interinos de proxecto

Actualización. 22/09/2023
Publicados os resultados provisionais do proceso selectivo.
Prazo de reclamacións: 2 días hábiles

Actualización. 14/09/2023
Publicada a lista provisional de admitidos/as.
Prazo de reclamacións: 2 días hábiles
Data de realización das probas de selección:
– 21 de setembro ás 9:30 horas no Campo de Fútbol de Muxía. O exercicio de galego para aqueles candidatos non acrediten estar en posesión do CELGA realizarase o mesmo día ás 12:00 na Casa do Concello.

Obxecto: Convocatoria do proceso selectivo para o nomeamento en réxime funcionario interino de proxecto de  2 prazas de OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES, dentro do proxecto denominado “Muxía. Municipio  Limpo” subvencionado a través do POS 2023 da Deputación da Coruña
Presentación de instancias:
– Nas oficinas municipais ou a través da sede electrónica no prazo de 10 días hábiles desde a publicación da convocatoria
Bases e información: Oficinas municipais e taboleiro electrónico

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro electrónico e na páxina web www.concellomuxia.com.