Campamento Emociónate 2023

Do 10 de xullo ao 4 de agosto en horario de 9:00 a 14:30 horas

Nenos e nenas de entre 3-16 anos (nados entre 2007-2020) empadroados no Concello de Muxía

Os criterios de selección serán:

  • Familias monoparentais
  • Ambos proxenitores empregados
  • Nivel de renda

PREINSCRICIÓ DO 26 DE XUÑO AO 6 DE XULLO

MAIS INFORMACIÓN: Servicios Sociais do Concello

FICHA DE INSCRIPCIÓN -BAREMO e NORMAS DE FUNCIONAMENTO

LISTA DE ADMITIDOS/AS E PRESENTACION

LISTA DE ADMITIDOS/AS E PRESENTACION