ANUNCIO CONVOCATORIA DE AXUDAS DO CONCELLO DE MUXÍA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/2021

SELECCIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS

Lista de candidatos/as admitidos/as ao proceso selectivo de contratación de 12 operarios/as de limpeza de praias.

Todas as persoas solicitantes están admitidas á selección.

Tribunal de selección

  • Presidente. Rosa Ana García Fernández

  • Secretaria: Mónica Iglesias Prego

  • Vogal: Jesús Picallo Gonzalez

  • Vogal: Mariann Sambad Vilela

  • Vogal.: Anabel Piñeiro Agulleiro

 

DATA E HORA DA FASE DE OPOSICIÓN

A proba terá lugar no Instituto de ensino secundario IES Ramón Caamaño de Muxía o venres 10 de xullo ás 9:30 AM

Os candidatos/as deberán  levar consigo o DNI, mascarilla e bolígrafo.

 

Muxía, 6 de xullo de 2020

 

 

 

— — —- —-

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para a oferta de emprego de 12 operarios/as de limpeza de praias.

Duración dos contratos: 2 meses e medio

Xornada: media xornada

Data límite de presentación de solicitudes: luns día 6 de xullo ás 13:00

Lugar de presentación de solicitudes: sede electrónica do concello ou oficinas municipais.

Forma de selección: Concurso-oposición

Información e bases 

OFERTA DE EMPREGO

Orden SND/422/2020, de 19 de maio pola que se regulan condicións uso obrigatorio de mascarillas