,

BOLSA DE EMPREGO PARA PEONS DE SERVIZOS MULTIPLES. Actualización 23.10.2020

RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A BOLSA DE PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Xa se poden consultar os resultados do proceso selectivo.

Resultados

 

—- —-

 

RESULTADOS PROBA PRÁCTICA

Xa se poden consultar os resultados da proba práctica do  proceso selectivo da Bolsa de peóns de servizos múltiples

Resultados proba práctica

Convócase as persoas con DNI  ***61633T e ***54402B a proba de galego o xoves 22 de outubro, ás 9:00 h na Casa Consistorial.

 

—- —–

RESULTADOS PRIMEIRA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN

Xa se poden consultar os resultados da primeira proba do  proceso selectivo da Bolsa de peóns de servizos múltiples

Resultados da primeira proba

 

Data da segunda proba para as persoas que superaron o primeiro exercicio:

Data da proba práctica: luns 19 de outubro

Hora: 10:00

Lugar: Os Muiños. Edificio de servizos múltiples

—-

 

Lista definitiva de admitidos e excluídos, data e hora do primeiro exame para o proceso selectivo da Bolsa de peóns de servizos múltiples

Lista de admitidos e data do exame

Data do exame: 14 de outubro

Lugar: Edificio de Servizos Múltiples

—- —- —-

 

Lista provisional de admitidos e excluídos, composición do Tribunal e data prevista do exame para o proceso selectivo da Bolsa de peóns de servizos múltiples

Lista provisional, tribunal e data primeira proba

 

 

BOLSA  DE  EMPREGO  PARA  PEONS  DE  SERVIZOS  MULTIPLES:

Publicación Bases e convocatoria bolsa traballo peóns (bop venres 11 de setembro de 2020 nº 150)

Modelo de instancia

modelo-de-instancia

Concello de Muxía

 

BOLSA DE EMPREGO PARA PEONS DE SERVIZOS MULTIPLES

BOLSA  DE  EMPREGO  PARA  PEONS  DE  SERVIZOS  MULTIPLES:

Publicación Bases e convocatoria bolsa traballo peóns (bop venres 11 de setembro de 2020 nº 150)

Modelo de instancia

modelo-de-instancia

Concello de Muxía

 

NOTA EXPLICATIVA DO PROCESO PARA AS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR

  • En breve sairá a lista coas persoas que teñen as axudas de material escolar.(as persoas que entregaron toda a documentación, non teñan débedas coas administracións e cumpran os requisitos estarán con toda probabilidade no listado) Tamén se indicará a data límite para entregar as facturas do material escolar adquirido
  • As persoas excluídas por algún motivo, terán dez días para subsanar os erros ou falta de documentación nas súas solicitudes.
  • As compras de material escolar poden facerse xa se se quere . O material escolar que se inclúe nas axudas é o seguinte:

· Material funxible (bolígrafos, rotuladores, cadernos, carpetas, lapis, gomas de borrar, afialapis, etc.)

· Material de debuxo e material musical

· Mochilas , estoxos e mandilóns escolares

  • As facturas do material escolar deben estar a nome da persoa que solicitou a axuda( nai, pai , titor…), hai que pedilo así nos establecementos nos que fagamos a compra.
  • Ao subir as facturas á plataforma deberá indicarse o nome do rapaz ou rapaza para quen é o material escolar:As facturas subiranse na sede electrónica do Concello de Muxía, no apartado ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN, logo de cubrir o formulario que aí aparece. Non é necesario indicar o número de expediente, pero si en OBSERVACIÓNS poñer o nome do neno ou nena . Anexionar as facturas e enviar.
  • Se tes máis de un fillo e tes feitas máis de unha solicitude deberás subir independentemente as facturas para cada fillo/a. É dicir, unhas facturas irán para un fillo/a e serán enviadas indicando o seu nome e outras facturas serán para outro fillo/a e deberás subilas a parte e indicando o nome deste outro fillo/a.
  • Se cando se abra o prazo para entregar facturas, tedes problema para subir as facturas á sede electrónica do Concello, podedes chamar ao Concello para que se vos explique o proceso.TF: 981 74 20 01
  • Unha vez sexan entregadas as facturas o Concello fará as comprobacións pertinentes e procederá a ingresar os cartos na conta para a que se entregou certificado bancario.

 

* NON ENTRAN as mascarillas, que son material sanitario. O suministro de material sanitario corresponde á Xunta de Galicia.