Entradas por Mariann Sambad

PEL REACTIVA

PEL REACTIVA Con data 25 de xaneiro de 2021, o Alcalde de Muxía ditou resolución de concesión provisional das axudas do Programa Pel-Reactiva da Deputación da Coruña. Dita resolución será notificada as entidades e persoas interesadas, concedéndolles prazo de 10 días para presentar a desistencia da solicitude ou as alegacións que estimen oportunas. De non […]