Selección de persoal. Administrativo Turismo e Cultura

Actualización 09/06/2023

RESULTADOS PROCESO SELECTIVO DA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE TURISMO E CULTURA


Actualización 07/06/2023

Publicados os resultados do terceiro exercicio

Taboleiro electrónico


Actualización 26/05/2023

Data da terceira proba: Martes 6 de xuño ás 16:00 na Casa do Concello

Taboleiro electrónico


Actualización 18/05/2023

Publicados os resultados do segundo exercicio. A vindeira semana publicarase a data de realización do terceiro exercicio.

Resultados segundo exercicio


Actualización 09/05/2023

Publicada la hoja de respuestas y la fecha y  lugar del próximo ejercicio de la oposición.

Hoja de respuestas primer ejercicio

Resultados primer ejercicio y convocatoria de la segunda prueba


Actualización 08/05/2023

Publicada, o día 20.04.2023, a lista provisional de admitidos/as ao proceso selectivo para a provisión dunha praza de Administrativo Turismo e Cultura (C1) e rematado o prazo de reclamacións á lista provisional de admitidos/as ao proceso sen que se presentarán reclamacións á mesma.

De acordo coas bases correspondentes á execución da OPE 2022 publicadas no BOP do 9 de marzo de 2023 para a provisión dunha praza de Administrativo Turismo e Cultura (C1), a lista provisional considérase definitiva.

Tal e como figura publicado no anuncio de data 20.04.2023, convócase ao tribunal para o día 9/05/2023, ás 9:00 na Casa do Concello de Muxía e establecese o seguinte calendario para a realización da primeira proba da fase de oposición:

Data: 9/05/2023

Hora: 11:15 horas

Lugar: Aula de formación. Edificio de Servizos Múltiples.

Praza A Camposa. Muxía

Anuncio taboleiro electrónico


Actualización 20/04/2023

Lista provisional de admitidos/s, nomeamento do Tribunal e data oposición


BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DE CONVOCATORIA DO CONCELLO DE MUXÍA CORRESPONDENTES Á EXECUCIÓN DA OPE 2022

É obxecto das presentes bases a regulación da convocatoria e o proceso selectivo para a cobertura en propiedade da praza de persoal laboral, a través do procedemento de oposición libre, en execución da convocatoria da OEP do ano 2022, publicada no DOGA nº 95 de 18 de maio de 2022

Bases xerais e específicas

Convocatoria BOE