Selección de persoal. Técnico/a A2

Actualización 25/05/2023

Lista definitiva de persoas admitidas e exluídas e data primeiro exercicio oposición

Convócase ao tribunal para o día 12/06/2023, ás 9:00 na Casa do Concello de Muxía e establécese o seguinte calendario para a realización da primeira proba da fase de oposición CONVOCATORIA CANDIDATOS/As. 1ª FASE OPOSICIÓN

Data: 12/06/2023

Hora: 11:30

Lugar: Aula de formación. Edificio de servizos múltiples. Praza da Camposa. Muxía


Actualización 20/04/2023

Lista provisional de admitidos/excluídos e nomeamento de Tribunal.


BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DE CONVOCATORIA DO CONCELLO DE MUXÍA CORRESPONDENTES Á EXECUCIÓN DA OPE 2022

É obxecto das presentes bases a regulación da convocatoria e o proceso selectivo para a cobertura en propiedade da praza de persoal laboral, a través do procedemento de concurso-oposición, en execución da convocatoria da OEP do ano 2022, publicada no DOGA nº 95 de 18 de maio de 2022

Bases xerais e específicas

Convocatoria BOE