Perfil do contratante

Procedementos

Información

Dende o Perfil do Contratante do Concello de Muxía pódese obter información sobre os concursos de contratación e os seus procedementos.

Horario

De luns a venres, de 8:30 a 15:00

Ubicación

Primeira planta de concello

Rosa Ana García Fernández

Secretaria