Pavimentación e rede de saneamento por gravidade no núcleo de Vilar de Sobremonte. Fase 1

Anuncio

Publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP): 24-10-2014

Importe: 236.182,61 €

Data de inicio: 25-10-2014

Data de finalización: 06-11-2014

Presentación de ofertas: Concello de Muxía na rúa Real, 35, en Muxía ou a través das formas que marca o artigo 38-4 da Lei 30/92.

n

Documentación

Anuncio de licitación da obra publicado o 24-10-2014

Prego de condicións administrativas publicado o 24-1o-2o14

Proxecto publicado o 24-10-2014

Composición da mesa publicado o 29-10-2014

Comité de expertos publicado o 31-10-2014

Reunión da mesa publicado o 31-10-2014

Valoración de ofertas publicado o 12-11-2014

Valoración final publicado o 17-11-2014

n

Adxudicación definitiva

Publicado na web de Muxía o 21 de novembro de 2014

Pavimentacion e rede saneamento de Vilar de Sobremonte