Proxecto Camiñando cara ao mar

Licitación por procedemento aberto con múltiples criterios

Publicado o anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP): 09-11-2012

Importe: 75.272,20 €

Data de inicio: 10-11-2012

Data de finalización: 17-11-2012

Presentación de ofertas:  Concello de Muxía na rúa Real, 35, en Muxía.

n

Documentación

Anuncio

Prego de condicións

n

Anuncio acto apertura de plicas

Data de apertura de plicas: 21-11-2012

Anuncio apertura de plicas