Servizo para impartir as escolas e actividades deportivas municipais

Anuncio

Publicado no Boletín Oficial da Provincia (BOP): 02-12-2016

Data de publicación na web de Muxía: 05-12-2016

Data de inicio: 05-12-2016

Data de finalización: 20-12-2016

Presentación das ofertas: No concello na rúa Real, 35, en Muxía, de 9 a 14 horas. Ou por calquera dos medios descritos na LPACA, comunicando ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax, telegrama ou telefax no mesmo día segundo o establecido no prego de condicións. Para máis información, poden chamar ao teléfono do concello, o 981772001.

n

Documentación

Prego de condicións

Anuncio comité de expertos

Cambio no comité de expertos