APROBACION OFERTA EMPREGO PARA ESTABILIZACIÓN EMPREGO TEMPORAL E OFERTA DE EMPREGO ORDINARIO.ANO 2022