Selección dunha persona para posto na oficina de Turismo municipal