Orden SND/422/2020, de 19 de maio pola que se regulan condicións uso obrigatorio de mascarillas