OFERTA DE EMPREGO: PROCESO SELECTIVO PARA SELECCIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE TURISMO.

Actualización 08.06.2021

Publicado no Taboleiro electrónico os resultados definitivos  e a resposta ás alegacións presentadas na fase de concurso.

Taboleiro electrónico


Actualización 01.06.2021

Publicado no Taboleiro electrónico os resultados provisionais da fase de concurso e a resposta ás alegacións presentadas na fase de oposición.

Prazo de alegacións: 2 días hábiles.

Taboleiro electrónico


Actualización 26.05.2021

Publicación da folla de respostas e dos resultados da fase de oposición.

Prazo de alegacións: 2 días hábiles.

Taboleiro electrónico


Actualización 25.05.2021

Lista de admitidos definitiva e confirmación da data de oposición prevista para o mércores 26 de maio ás 12:00 no Salón do Voluntariado.

Taboleiro electrónico


Actualización 19.05.2021

Publicado no Taboleiro electrónico do Concello a lista provisional de persoas admitidas e excluídas, a composición do Tribunal e a data prevista da fase de oposición.

Taboleiro electrónico

Data prevista da fase de oposición: mércores 26 de maio ás 12:00 no Salón do Voluntariado.


Por Resolución de Alcaldía núm. 189/2021, foron aprobadas as bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión polo sistema de concurso oposición de 1 postos de Técnico/a de turismo. Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de A Coruña Requisitos: – Posuír os requisitos esixidos nas bases. A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter na sede electrónica, na páxina web www.concellomuxia.com e nas oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

O ALCALDE

BASES BOP

MODELO DE INSTANCIA

https://sede.muxia.es/opencms/gl/informacion/tablon/noticia_2021_0015.html