Selección de persoal para Limpeza de praias. Actualización 18/06/2021

Actualización 18.06.21
Publicados no Taboleiro electrónico os resultados definitivos do proceso

Actualización 11.06.21
Publicados no Taboleiro electrónico os resultados da proba de galego, o prazo de alegacións e a data do sorteo.

Actualización 9.06.21
Publicados no Taboleiro electrónico  os resultados provisionais do proceso selectivo.
IMPORTANTE: A proba de galego para as persoas que non acreditaron o CELGA 1 terá lugar o venres 11 de xuño ás 10:00 no Salón de Plenos do Concello.
Persoas convocadas á proba de galego:

****4563P

****0404Q

****3489P

****6040X

****3485G

****4329C
****3031X


Actualización 3.06.21
Publicado no Taboleiro electrónico  a lista de persoas admitidas ao proceso selectivo
Data de realización da fase de oposición: Martes 8 de xuño de 2021, no Edificio de Servizos Múltiples sito nos Muiños (Muxía). Os candidatos/as deberán acudir con mascarilla e bolígrafo.
Horario das probas:
Ningunha persoa poderá abandonar o lugar de realización das probas ata que rematen todos os candidatos salvo que o indique o Tribunal.

Obxecto: Selección de 8 persoas para os postos de peón de limpeza de praias (Subvencionada esta contratación pola Deputación Provincial de A Coruña); durante 2 meses e medio. Xornada parcial

Presentación de instancias:
– Nas oficinas municipais.  5 días hábiles  contados a partir do día seguinte á publicación das presentes bases.
– A través da sede electrónica
Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro electrónico  do Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.
DOCUMENTACIÓN: