SELECCIÓN 1 OPERARIO/CONSERXE DENTRO DO PROGRAMA PEL REACTIVA CONCELLOS 2021 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Actualización 11.05.2021. Lista provisional de admitidos/as
Publicada no Taboleiro electrónico a lista provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo.
Data prevista da primeira fase de oposición: 19 de maio ás 10:00 no Salón de Plenos do Concello.

Obxecto:  Selección de 1 operario/conserxe. Programa Pel Reactiva Concellos 2021 Deputación da Coruña. Duración do contrato: 2 meses

Requisitos:
– Os establecidos nas bases de convocatoria
Presentación de instancias:
– 5 días hábiles a partir da publicación das bases no BOP
Bases e información: Oficinas municipais e Sede electrónica do Concello de Muxía
Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados na Sede electrónica do  Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.