Selección de persoal para o Museo. Actualización 9/11/2020

ANUNCIO 9/11/2020
Publicación dos resultados provisionais do proceso selectivo para a contratación dun técnico/a para o Museo do Voluntariado
— —
ANUNCIO 6/11/2020
Rematado o prazo de presentación de alegacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo dun técnico/a de Museo, dita lista elévase a definitiva.
A data da fase de oposición é o vindeiro luns día 9 de novembro ás 10:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello.
— — —
ANUNCIO 3/11/2020
Publicación da lista provisional de admitidos e excluidos, composición do Tribunal e data prevista da fase de oposición
DATA PREVISTA FASE DE OPOSICIÓN: luns día 9 de novembro ás 10:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello.
Os candidatos/as deberán acudir con DNI, mascarilla e bolígrafo.
___ ___ ___
Obxecto: Selección dunha persona para o Museo  (Subvencionada pola Deputación Provincial de A Coruña); durante aproximadamente 2 meses a xornada completa.

Requisitos:

– Posuír algunha das titulacións e demais requisitos requiridos nas bases.
Prazo de pesentación de instancias:

– 10 días naturais a partir da publicación das bases na Sede Electrónica do Concello
Bases