AXUDAS PARA OS AUTÓNOMOS E MICROEMPRESAS DE MUXÍA A TRAVÉS DO PROGRAMA PEL REACTIVA

Obxecto: axudar aos autónomos e microempresas a mitigar os efectos provocados pola pandemia sanitaria 
Requisitos:
Traballadores autónomos con ou sen traballadores ao seu cargo, e microempresas que teñan o seu domicilio fiscal en Muxía e que se engloben nalgún dos seguintes casos:

  • Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma e a súa modificación aprobada no RD 465/22020, do 17 de marzo.
  • Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no 2º trimestre fiscal de 2020 se vira reducida polo menos nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior ao estado de alarma.
  • Que se visen na obriga de acollerse a un ERTE (Expedente de Regulación Temporal de Emprego).
Presentación de instancias:
–  sede electrónica do Concello de Muxía
Prazo
– desde a publicación da convocatoria no BOP ata o 25 de novembro ás 14:00
– A través da sede electrónica do Concello de Muxía

Mais  información:

Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello de Muxía. 981 74 20 01