SOCORRISTAS. OFERTA DE EMPREGO

Resultados do proceso selectivo de SOCORRISTAS
Os candidatos que superaron o proceso selectivo, que tivo lugar o xoves 25 de xuño,  para os postos de socorristas son:

***08349E

***36560A

Muxía, 26 de xuño

——— ——– ——-

Lista provisional de candidatos admitidos, composición do tribunal e data do exame

Lista provisional de candidatos admitidos ao proceso selectivo de SOCORRISTAS, para a contratación con carácter temporal de dous socorristas durante 2 meses a xornada completa:

Admitidos:

***08349E

***36560A

No caso de non presentarse alegacións no prazo dun día  esta lista provisional elevarase a definitiva.

O composición do tribunal é a seguinte:

Presidenta. Susana Rey Bértola

Secretaria: Mariann Sambad Vilela

Vogal: Diego Castiñeira Romero

Vogal.: Sergio Senlle Blanco

Vogal: Anabel Piñeiro Agulleiro

Data do exame: O exame terá lugar o xoves 25 de xuño ás 15:30 no Salón de Plenos da Casa do Concello. Os candidatos/as deberán acudir con DNI,  mascarilla e bolígrafo

Muxía, 23 de xuño de 2020

———-

Obxecto: Selección de duas personas para dous postos de SOCORRISTA dentro do programa de fomento do emprego en colaboración coas entidades locais subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.


Requisitos:
– Desempregado/a inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia

– Titulación de socorrista
Presentación de instancias:
– As persoas que reciban a oferta de emprego, remitida polo SPEG, deberán presentar a documentación,
 que figura nas bases, nas oficinas municipais o día 22 de xuño ou a través da sede electrónica do Concello

Bases: bases-socorristas

Data prevista da selección: 25 de xuño.