APROL RURAL. OFERTA DE EMPREGO

Resultado do proceso de selección para o posto de PEON FORESTAL dentro do Programa APROL RURAL

Resultados do concurso-oposición

A persoa que acada a maior puntuación e que por tanto resulta seleccionada para o posto de Peón forestal é a seguinte:

***81024K

Muxía, 26 de xuño de 2020

——- ——- ——- ——

Aprobación provisional da listas de admitidos, data do examen e nomeamento do tribunal.

Aprobación da lista provisional de candidatos admitidos ao proceso selectivo de Peón Forestal, para a contratación con carácter temporal dun/ha peón forestal durante 9 meses a xornada completa:

Admitidos:

***43489A

***43490G

***09591X

***66933Y

***23516N

***61633T

***54328D

***81024K

***08629Z

No caso de non presentarse alegacións esta lista provisional elevarase a definitiva

O tribunal designado para xulgar as probas selectivas é o seguinte:

Presidente. Ramón María Leis Vidal

Secretaria: Josefa Vieites Pereira

Vogal: Ramón Pérez Barrientos

Vogal.: Jesús Picallo Gonzalez

Vogal: Mariann Sambad Vilela

Data do exame: xoves 25 de xuño ás 16:30 na Casa do Concello. Os candidatos e candidatas deben asistir co DNI, mascarilla e bolígrafo.

Muxía, 23 de xuño de 2020

Obxecto: Selección dunha persona para un posto de peón forestal dentro do programa APROL RURAL subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Requisitos:
– Desempregado/a inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia
Presentación de instancias:
– As persoas que reciban a oferta de emprego, remitida polo SPEG, deberán presentar a documentación,
 que figura nas bases, nas oficinas municipais o día 22 de xuño ou a través da sede electrónica do Concello

Bases e información: www.concellomuxia.com.

Data prevista da selección: 25 de xuño.