ANUNCIO EMPREGO; 15 operarios/as para contratación laboral, 2 mes, T/P

21 de xuño de 2018:

RESULTADO SELECCIÓN PROGRAMA PIEL 2018

Resultado Sseleccion Programa  PIEL

PROGRAMA PIEL 2018

Relación de persoas admitidas / excluídas

Excluída: Motivo

DNI

76 369 784 D Non xustificar inclusión nos colectivos esixidos.

Resto: Admitidas

Muxía 19 de xuño de 2018

——————————————

Obxecto:

Selección de 15 operarios/as para contratación laboral, 2 mes, T/P – Programa PIEL 2018

da Deputación Provincial.

Presentación de instancias:

No rexistro do Concello e sede electróncia (www.concellomuxia.es) ata o día 18.06.2018.

Selección: Valoración de méritos.

Información e bases: Páxina web e oficinas municipais.

Requisitos: Desempregados/as que cumpran algún dos seguintes requisitos:

  • Maior de 45 anos.

  • Persoas que vivan nun fogar no que ningunha persoa teña emprego.

  • Persoas en fogar monoparental ou monomarenta.

  • Persoas vítimas de violencia de xénero.

  • Persoas con discapacidade.

    BASES   PROGRAMA PIEL `18