ANUNCIO EMPREGO : LIMPEZA DE PRAIAS 2018

MUXIA 25 DE XUÑO DE 2018:

RELACION  FINAL DE PERSOAS SELECCIONADAS
AVISO IMPORTANTE:

Os/as seleccionados/as deberán de presentarse o vindeiro día 27 de xuño ás 10.00 h. para a sinatura do correspondente contrato.

IMPORTANTE

Antes das 12.00 h. do día 26 deberán de presentar:

  • Certificado médico acreditativo de que non padece enfermidade nin límite físico nin psíquico para o desempeño das funcións obxecto do posto. A tal efecto, facilitaráselles nas oficinas municipais unha relación de ditas funcións.

 

  • Certificado da conta bancaria e número de afiliación á seguridade social.

 Declaración xurada segundo o modelo que se lles facilitará nas oficinas municipais.

——————————————————————–

MUXIA 21 DE XUÑO DE 2018:

Selección praias 2018

Todas os/as solicitantes están admitidos á selección.

O luns, día 25 de xuño publicarase a lista definitiva coas puntuacións e as persoas seleccionadas (20 postos de traballo).

ANUNCIO

Obxecto: Selección de 20 operarios/as para contratación laboral, 1 mes, T/P – Programa LIMPEZA PRAIAS 2018. da Deputación Provincial.

Presentación de instancias: No rexistro do Concello e sede electróncia (www.concellomuxia.es) ata o día 20.06.2018.

Selección: Valoración de méritos.

Información e bases: Páxina web e oficinas municipais.

Requisitos: Desempregados/as inscritos/as no SEP.

BASES PRAIAS 2018