Publicación Bases Entroido Muxía 2017

Participantes:

 • Categoría Infantil: Nenos/as de ata 12 anos incluídos.

 • Adultos: Maiores de 12 anos.

Grupos:

Poderán participar nesta categoría grupos dun mínimo de 5 persoas sen límite de idade.

Comparsas: Contarán cun mínimo de 5 compoñentes.

Inscrición:

Todas as persoas que desexen participar no Concurso terán que inscribirse previamente:

 • Concello: Martes de 8.30 a 15.00 h.

 • Biblioteca: De martes a venres: 15.30 a 20.00 h.

ENTROIDO. BASES CONCURSO DE DISFRACES:

Criterios de valoración:

 • Participación e animosidade no desfile (20% da puntuación total)

 • Calidade e caracterización dos disfraces (50% total)

 • Emprego de complementos tales coma carrozas ou enseres diversos (20% do total)

 • Actuación no escenario (10% do total)

Membros do xurado:

 • Alcalde ou concelleiro/a en quen delegue

 • Concelleira de Cultura

 • Un traballador/a do Concello

 • Dous representantes de Asociacións do Concello.

Premios:

INFANTIL:

1º PREMIO, 2º PREMIO E 3º PREMIO consistentes nun agasallo de: 100 € – 1º Premio

50 € – 2º Premio

25 € – 3º Premio

ADULTOS:

1º PREMIO ………… 150 €

2º PREMIO ………… 100 €

3º PREMIO ………… 50 €

COMPARSA:

1º PREMIO ………… 300 €

GRUPOS:

1º PREMIO: 1.000 €

2º PREMIO: 500 €

3º PREMIO: 250 €