Ábrese o prazo para solicitar as axudas do tícket eléctrico social e para evitar cortes de subministro eléctrico e gas

Muxía, 3 de febreiro.  A veciñanza con escasos recursos económicos xa pode solicitar o tícket eléctrico social para subvencionar parte da factura eléctrica ou a axuda para evitar os cortes de subministro eléctrico ou de gas.

A. Condicións do tícket eléctrico social de Galicia

  1. Familias con menores ou persoas discapacitadas con ingresos totais da unidade de convivencia que non superen os 9.585,18 €/ano (1,5 veces o IPREM).
  2. Válido para facturas de electricidade (IVE incluído) emitidas entre o 1 de xullo de 2016 e o 30 de xuño de 2017.
  3. O importe máximo subvencionable será de 180 € e de 300 € para familias numerosas.
  4. A presentación da solicitude debe facerse de forma telemática. Só se admite unha solicitude por unidade familiar.
  5. O prazo de solicitude remata o 17 de xullo de 2017, sempre que non se esgote o crédito dispoñible para tal fin.

.

B. Condicións das axudas urxentes para evitar os cortes de subministro eléctrico e de gas (AUXS)

  1. Familias con ingresos totais da unidade de convivencia que non superen os 6.390,13 €/ano (o IPREM).
  2. Que teñan facturas de electricidade ou gas natural pendentes de pagamento despois da data límite de pagamento, teñan ou non a subministración interrompida.
  3. O importe máximo subvencionable é de 200 € de máximo.
  4. Deben ser titulares do contrato de subministración eléctrica ou de gas.
  5. O prazo de solicitude remata o 15 de decembro de 2017.