Resultados da selección de auxiliares do servizo de atención no fogar

Resultado da selección para o posto de auxiliar de axuda no fogar:

 • 78805094X: (Formacion= 0 Exper.prof= 0 Examen:2,6 )
  Puntuación total=2,60
 • 76359992S: (Formacion= 0,50 Exper.prof= 0 Examen= 2,50)
  Puntuación total=3
 • 78808496P: (Formacion=0,5 Exper.prof= 0 Examen=3 )
  Puntuación total=3,50
 • 75365859V: (Formacion=2 Exper.prof= 0 Examen=2,7 )
  Puntuación total=4,70
 • 44826615Y:(Formacion= 0 Exper.prof= 0 Examen=2,80 )
  Puntuación total=2,80
 • 32748940C: (Formacion=2 Exper.prof=2 Examen= 3)
  Puntuación total=7
 • 49675323S:(Formacion=2 Exper.prof=2 Examen=2,70 )
  Puntuación total=6,70
 • 47369545X:(Formacion=2 Exper.prof=0,40 Examen= 2,70)
  Puntuación total=5,10
 • 79317750L:(Formacion=2 Exper.prof= 0,50 Examen=3 )
  Puntuación total=5,50
 • 78800277T:(Formacion=0,5 xper.prof=0,2 Examen=2,70 )
  Puntuación total=3,40
 • 78802428N ———–NON PRESENTADA

As persoas seleccionadas deberan presentarse o día 30 de xuño ás 10:00 horas na Casa do Concello.

*Deberán aportar a seguinte documentación: DNI, tarxeta da Seguridade Social e certificación de número de conta (IBAN).