Relación de persoas admitidas e excluídas na convocatoria de postos para axuda no fogar

EXCLUÍDAS. MOTIVO DE EXCLUSIÓN

DNI 76349207V: Non acreditar titulo ou certificado de profesionalidade requerido.

44826615Y: Non acreditar titulo ou certificado de profesionalidade requerido.

78804857A: Non acreditar titulo ou certificado de profesionalidade requerido.

ADMITIDAS

Todas as demáis solicitudes.

As persoas excluídas poderán presentar as alegacións que desexen ata as 12.oo horas do 23 de xuño de 2016.