Selección de persoal PEL Deputación da Coruña

Actualización 16/05/2024. Publicación lista provisional de admitidos/as, excluídos/as, nomeamento de tribunais e data das probas.
  • 2 operarios/as de servizos múltiples: data estimada da fase de oposición 27 de maio de 2024 ás 16:30 no Edificio de Servicios Múltiples dos Muiños.
  • 1 operario/a conserxe: data estimada da fase de oposición 28 de maio de 2024 ás 9:30 na Casa do Concello.
Prazo reclamacións: 3 días hábiles

Obxecto: Selección de 4 operarios/s. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PEL 2024. Subvencionado pola   Deputación Provincial de A Coruña);
Operario/a de servizos múltiples. Duración do contrato: 6 meses. Xornada laboral: 27,5 horas
Operario/a condutor. Duración do contrato: 5 meses. Xornada laboral completa
Operario conserxe. Duración do contrato: 3 meses. Xornada laboral: 27,5 horas

Requisitos: Consultar bases

Presentación de instancias:
– 10 días hábiles

Bases e información: Oficinas municipais e páxina web.

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro electrónico e na páxina web www.concellomuxia.com.

BASES PEL

Convocatoria BOP

MODELO DE INSTANCIA Anexo I PEL