Actualización 04/12/2023. SELECCIÓN DE PERSOAL EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO

Actualización 04/12/2023.

Puntuacións e proposta provisional

Puntuacións e proposta provisional


ACTUALIZACIÓN 30/11/2023

ACTUALIZAC IÓN 29/11/2023
 
Obxecto: Selección persoal equipo directivo docente e de apoio
• 1 director/-a (xornada completa)
• 2 docentes de especialidade (xornada completa)
• 1 administrativo (xornada parcial 52,5%)
• 1 titor (xornada parcial; 50% da xornada)
Tipo de contrato (Art. 13.3 da orde do 21/04/2023): Contrato para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral.
Requisitos:
– Consultar bases
Presentación de instancias: 
-O prazo de presentación da solicitude ao proceso selectivo é de 2 días naturais contados a partir da publicación do anuncio na Sede Electrónica do Concello de Muxía