Obradoiro dual de emprego CAMIÑO AO EMPREGO 2022. Actualización 28.09.2022

Actualización 28.09.2022
MODIFICACIÓN DA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO TRABALLADOR POR ESPECIALIDADE
RESULTADO PROCESO SELECCIÓN DOCENTE CARPINTERÍA

Actualización 26.09.2022
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO TRABALLADOR POR ESPECIALIDADE

Actualización 23.09.2022
Puntuacións provisionais alumnado-traballador

Actualización 21.09.2022
Puntuación fase concurso oposición do equipo directivo docente e de apoio

Actualización 19.09.2022
Puntuación provisional do equipo directivo docente e de apoio
Puntuación entrevista alumnado-traballador

Actualización 15.09.2022
Puntuación probas do equipo directivo docente e de apoio

Actualización 09.09.2022
A proba escrita do Obradoiro de emprego será o próximo mércores 14 de setembro na Casa da Cultura de Vimianzo.
O persoal docente e de apoio ás 10:00h e o alumnado-traballador  ás 12:30h.
Toda a información actualizada pode consultarse no Taboleiro da Sede Electrónica do Concello de Vimianzo

Actualización 02.09.2022
Publicadas na sede do Concello de Vimiazo as listas de candidatos/as remitidos pola Oficina de Emprego
________________________________________________________________________________________________________________
 Convocatoria selección persoal: OBRADOIRO «CAMIÑO AO EMPREGO 2022»
Duración: 1 ano
Sede: Concello de Vimianzo
Especialidades: EOCB0109 – Operaciones auxiliares de revestimientos continuos. MAMR0108 – Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
Nº de alumnos/as traballadores a contratar: 20
Persoal: 1 director/-a (xornada completa) • 2 docentes de especialidade (xornada completa) • 1 docente para orientación laboral (xornada parcial; 50% da xornada) • 1 administrativo (xornada completa) • 1 titor (xornada parcial; 70% da xornada)
Proxecto subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade