GRUPO DE MÚSICA antiga 1500

PREVIAMENTE  VISITA GUÍADA POR XAN FERNANDEZ CARRERA POLO MONASTERIO
ÁS SEIS DA TARDE