APROBACION OFERTA EMPREGO PARA ESTABILIZACIÓN EMPREGO TEMPORAL E OFERTA DE EMPREGO ORDINARIO.ANO 2022

APROBACION OFERTA EMPREGO PARA ESTABILIZACIÓN EMPREGO TEMPORAL E OFERTA DE EMPREGO ORDINARIO.ANO 2022
ENLACE:
O  ALCALDE