Selección dunha persona para posto de peón forestal APROL RURAL 2022

Obxecto: Selección dunha persoa para posto de peón forestal (Subvencionada esta contratación pola Consellería de Emprego e Igualdade) durante 9 meses.

Requisitos:
– Desempregado/a inscrito na Oficina de Emprego

ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS: A selección dos traballadores será mediante a presentación de oferta pública de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. A admisión de candidatos coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego.

Bases e información

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro electrónico e na páxina web www.concellomuxia.com.