Selección de dous traballadores/as dentro do Programa Pel Reactiva Concellos. Actualización 27.08.2021

Lista provisional de admitido e excluídos. 
https://sede.muxia.es/opencms/es/informacion/tablon/2021/ANUNCIO_PROG_20210827140000112.html
Data da proba: martes 31 de agosto ás 10:00 no edificio de servizos múltiples dos Muiños.

Obxecto: Selección de duas persoas para o posto de peón de servizos múltiples dentro do Programa subvencionado pola Deputación Pel Reactiva Concellos 2021.  Duración aproximada 3 meses, ata o 30 de novembro de 2021. T/P

Requisitos:
– Desempregado/a
– Cumprir cos requisitos establecidos nas bases de convocatoria.
Presentación de instancias:
– Nas oficinas municipais (ata as 14:00 h. do día 25 de agosto de 2021)
– A través da sede electrónica (pax. Web) ata as 23:59 h. do día 25 de agosto de 2021.

Bases e información: Oficinas municipais e páxina web.

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.