Selección de persoal para o Museo

Obxecto: Selección dunha persona para o Museo  (Subvencionada pola Deputación Provincial de A Coruña); durante aproximadamente 2 meses a xornada completa.

Requisitos:

– Posuír algunha das titulacións e demais requisitos requiridos nas bases.
Prazo de pesentación de instancias:

– 10 días naturais a partir da publicación das bases na Sede Electrónica do Concello
Bases