SAT (SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ, DE CERO A 6 ANOS)

 Que é a atencion temperá?

Entendese a atención tempera como un conxunto de intervencións dirixidas a poboación infantilde 0 a 6 anos,

a sua familia e o contorno, 0 seu obxectivo e dar resposta

o antes posible as necesidades transitorias ou permanentes dos nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos. A clave e que, canto mais axina se detecten as posibles dificultades, os resultados da atención profesional poden ser mellores.

 A quen se dirixe a atencion temperá?

Aos nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastornos no

desenvolvemento ou en situación de risco de padecelos,

as familias e ao contorno empadroados nos

Concellos de Dumbría, Camariñas, Carnota, Cée, Corcubión, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Zas e Vimianzo.

Quen pode informar dunha sospeita de trastorno do

desenvolvemento nun neno?

As propias familias, as escolas infantis, os servizos sociais

comunitarios ou outras instancias que traten co menor e coa familia.

No caso de que a sospeita sexa fora da familia, debe informarse a mesma para que acudan ao servizo de pediatria.

 

A onde debo dirixirme para obter mais informacion?

 Ao servizo de pediatria que deriverá no caso de que

considere a unidade de AT.

 Aos servizos sociais dos Concellos de Dumbría, Camariñas, Carnota, Cée, Corcubión, Fisterra,Mazaricos, Muxía, Vimianzo e Zas.

 Aos servizo de orientación do centro educativo no que estea

matriculado o neno ounena.

Temperà Costa da Morte, chamando aos teléfonos

696 557 782 en PedraMaior,97 Ezaro-Dumbría e ò 696 557 782 Avda Finisterre,12-1º Vimianzo,

 atenciontemprana@costadamorte.org 

FOLLETO INFORMATIVO

NOTICIA EN PRENSA