SAT (SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ, DE CERO A 6 ANOS)

Temperà Costa da Morte, chamando aos teléfonos

696 557 782 en PedraMaior,97 Ezaro-Dumbría e ò 696 557 782 Avda Finisterre,12-1º Vimianzo,

 atenciontemprana@costadamorte.org 

FOLLETnO INFORMATIVO

NOTICIA EN PRENSA