Clausura do Taller de Ferramentas Online para o emprendemento para acercar as TIC e aumentar as oportunidades das mulleres”.