OFERTA DE EMPREGO AUX. TURISMO

RESULTADO SELECCION AUXILIARES DE TURISMO

dni                                           EXERCICIO                         MERITOS     TOTAL

79326215c                                    7                                     2                 9

47369545X                                    6.5                                 1.5             8

78806580R                                    2                                     2 NO ACUMULA SEGUN BASES

46898251D                                       2                                     2         ”            ”

44812223N                                       4                                     2         ”            ”

Quedan seleccionadas para os postos as persoas con DNI

79326215c

47369545X

Deberán de presentarse na Casa Consistorial o día 12  de decembro ás 9 da mañá, para a sinatura do contrato, aportando DNI, num afiliación Seg Social e certificado conta bancaria.

ANUNCIO:

Este concello procederá á contratación dentro do  APROL 2017, de dous auxiliares de turismo, a través de oferta xenérica de emprego ante o SEPE de Cee.

Más información: Oficinas municipais.

Muxía 27 de novembro 2017.

O Alcalde.

BASES