OBTENCIÓN DO TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESA) A DISTANCIA

ANUNCIO:

Apoio nas xestións necesarias para a obtención do título de ESA a través da aula virtual do IES SAN CLEMENTE de Santiago de Compostela

PREINSCRIPCIÓN: ata o día 10 de outubro

Máis información nas oficinas do CIM en horario de 10 a 13 os martes e venres, ou no teléfono 981742001 ext. 1013 (Soledad) nese mesmo horario

En Muxía a 22 de setembro de 2017

O ALCALDE