Relación de persoas seleccionadas do Plan Integral de Emprego 2016

Estas persoas deberán presentarse nas oficinas deste Concello mañán día 6 de xullo ás 13.00 horas para a sinatura do contrato provisto de certificación bancaria e tarxeta sanitaria.

Descarga Listado do Plan Integral