PEKEBARCA2023

ANUNCIO

CAMPAMENTO PEKEBARCA

Despois do cerre do prazo de inscrición para o campamento “Pekebarca” quedan 18 prazas sen cubrir polo que se abre un prazo extraordinario ata completar as prazas.

PRAZO EXTRAORDINARIO:

Desde o 21 de agosto ata completar, por orde de inscrición, sempre que se cumpran os requisitos exisidos nas bases.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Os/as solicitantes de praza no CAMPAMENTO CONCILIA SÓ TERÁN QUE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SE NON A PRESENTARON NA SOLICITUDE DO CAMPAMENTO  OU PRESENTÁRONA INCOMPLETA.

EN TODO CASO, É OBRIGATORIO PRESENTAR A SOLICITUDE DE PRAZA.”

 Financiado por:   Consellería de Promoción de Emprego e igualdade e Ministerio de Igualdade.

cartaz-campamento-pekebarca-muxia-2023

bases-campamento-pekebarca-2023

anexo-1-solicitude

anexo-2-normas-de-funcionamiento