Selección de 5 traballadores/as dentro do Programa Pel Concellos da Deputación da Coruña.

Actualización 23.03.2022
Resultados do proceso selectivo
Establécese un prazo dun día hábil para a presentación de alegacións. No caso de non presentarse alegacións os resultados terán carácter de definitivos.

Actualización 21.03.2022
Listas provisionais de admitidos/as
Lugar e data das probas do proceso selectivo.
Posto de Peón: mércores 23 de marzo ás 9:30 Edificio de Servicios Múltiples sito no Muiños
Posto de operario-conserxe:  mércores día 23 de marzo, ás 12:00 no Salón de Plenos da Casa do Concello

Obxecto: Selección de 5 persoas dentro do Programa subvencionado pola Deputación Pel  Concellos 2022 subvencionado pola Deputación da Coruña.
Postos:
– 4 peóns. 5 meses T/P
– 1 operario-conserxe. 3 meses T/P

Requisitos:
– Desempregado/a

– Cumprir cos requisitos establecidos nas bases de convocatoria.
Presentación de instancias:
A selección dos traballadores será mediante a presentación de oferta pública de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. A admisión de candidatos coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego.Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.

Bases: