Convocatoria de subvencións a entidades para actividades culturais, deportivas e sociais

Finalidade e obxecto: en xeral, serán obxecto subvención, as actividades levadas a cabo dentro do ámbito municipal, que teñan por finalidade: Promoción da cultura, o benestar social do concello. Promoción do deporte, exercicio físico, coidado da saúde. Os gastos susceptibles de subvención serán os realizados dentro do natural correspondente.

Bases reguladoras: publicadas no BOP de 17 de abril de 2008. Anuncio – Boletín Nº 88. Jueves, 17 de abril de 2008 – Muxía: Bases convocatoria publica de subvencións municipais a entidades para realizar actividades culturais ou deportivas (dicoruna.es)

Solicitude e documentaciónSede electrónica Muxía – Solicitude de subvencións (muxia.es)

Prazo de presentación: 20 días naturais

Convocatoria:  anuncio bop.pdf (PDF-90,58 kb )