Selección dunha persona para posto de peón forestal. Programa APROL RURAL. actualización 22.07.2021

Resultados finais.
Prazo de alegacións: 1 día hábil

Lista provisional de candidatos/as admitidos e data da proba

Lista de candidatos/as remitida polo SPEG

Presentada oferta de emprego ante o Servizo Publico de Emprego  para a contratación dun peón forestal, a relación de candidatos/as remitida pola oficina de emprego (Oferta 12-2021-6077) é a seguinte:

  • BAAMIL MARTINEZ, R.
  • CALVO LAGO, L.J
  • GONZALEZ BARDULAS, E
  • GRAIÑO LIRES, C
  • LOPEZ SILVA, M
  • PENA LOPEZ, L
  • QUINTELA QUINTANS, J
  • SONEIRA CABEZA, R.D
  • TAJES ALVAREZ, C
  • TOBA SANTOS, M

Segundo se establece na base cuarta das bases da convocatoria, unha vez remitidos os candidatos/as polo Servizo Público de Emprego, os candidatos/as presentarán instancias a través da Sede Electrónica ou no rexistro xeral do Concello achegando a documentación establecida nas bases de convocatoria

O prazo de presentación de instancias remata o día 15 de xullo ás 13:00 horas.


Obxecto: Selección dunha persoa para posto de peón forestal (Subvencionada esta contratación pola Consellería de Emprego e Igualdade); durante 9 meses.

Requisitos:
– Desempregado/a inscrito na Oficina de Emprego

ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS: A selección dos traballadores será mediante a presentación de oferta pública de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. A admisión de candidatos coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego.